OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU PODATAKA O LIČNOSTI KANDIDATA ZA POSAO

Hvala na interesovanju da postanete deo našeg tima.

 

LESNINA S DOO BEOGRAD, Rajkova ulica 40 , 110 7 0 Novi Beograd, MB 17517422, PIB 103132663 (dalje: "Lesnina S" ili "Društvo") poštuje Vašu privatnost i u obavezi je da štiti Vaše podatke o ličnosti. Društvo je rukovalac podataka o ličnosti. To znači da Društvo određuje svrhu i način obrade Vaših podataka o ličnosti. Ovo obaveštenje ima za cilj da Vas informiše o tome kako i zašto koristimo Vaše podatke o ličnosti, a u vezi sa mogućnošću zaposlenja na otvorenim pozicijama i koliko dugo će se Vaši podaci čuvati. Na ovaj način ispunjavamo našu zakonsku obavezu i pružamo Vam neophodna obaveštenja u skladu sa Zakonom.

 

1. Koje podatke obrađujemo od kandidata prilikom procesa zapošljavanja

 Lesnina Skao rukovalac podacima o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, prikuplja podatke od kandidata, kao i o kandidatima, a u vezi sa mogućnošću zaposlenja na otvorenim pozicijama u Društvu. Lesnina S će u te svrhe prikupljati: podatke sadržane u CV-u i motivacionom pismu, podatke o obrazovanju, diplomi, sertifikatima, nagradama, stipendijama, detaljima o učinku na radu, planiranim i pohađanim programima razvoja, on-line kursevima, pregledu učinka i razvoja, spremnosti za preseljenje/premeštaj, obavezi poštovanja zabrane konkurencije u odnosu na prethodnog poslodavca i obavezi poštovanja poslovne tajne u odnosu na prethodnog poslodavca (dalje: "Podaci").

Takođe, prilikom procesa zapošljavanja, Lesnina S može prikupljati posebnu vrstu podataka o ličnosti od kandidata u smislu Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu kao i drugih propisa, odnosno, ukoliko su to podaci od značaja za buduće radno mesto kandidata u Društvu ili se koriste u svrhu pružanja budućih pogodnosti pri zaposlenju ili uz izričit pristanak pojedinca. Na primer, postoji mogućnost da ćemo morati da prikupimo podatke o zdravstvenom stanju, odnosno invaliditetu kandidata, kako bismo obezbedili pogodno radno okruženje za tog kandidata.

2. Pravni osnov i svrha obrade

Podaci iz prijave na konkurs obrađuju se isključivo u svrhu izbora i zapošljavanja

kandidata. Podaci se obrađuju na osnovu člana 12, stav 1, tačka 1 (saglasnost) i tačka 2 (zaključenje ugovora) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Lesnina S obrađuje podatke o ličnosti kandidata kako bi uskladila njihove veštine,

iskustvo i obrazovanje sa konkretnim radnim mestima u Društvu. Ovi Podaci se

prosleđuju nadležnom rukovodstvu u sektoru zapošljavanja, kao i licima koja odlučuju o tome koji kandidat će biti pozvan na razgovor za posao. Ukoliko kandidat bude pozvan u naredne faze prilikom procesa zaposlenja (sledeći krug razgovora, i sl.), Lesnina S će prikupiti dodatne Podatke od kandidata.

3. Rok čuvanja podataka

Ukoliko je ishod konkursa na koji se kandidat prijavio uspešan, Podaci koji su potrebni za zaključenje ugovora o radu prelaze u personalna akta (evidencija o zaposlenima). Obrada podataka o zaposlenima je regulisana Pravilnikom o obradi podataka o ličnosti zaposlenih. Ukoliko kandidat nije uspešno prošao proces selekcije i regrutacije, njegove/njene podatke čuvamo još tri meseca nakon što prime informaciju o negativnom ishodu konkursa. 

4. Način prikupljanja podataka

Lesnina S može prikupljati Podatke o kandidatima na sledeće načine:

 • Direktno od kandidata - na primer, podatke koje kandidat pruži prilikom podnošenja prijave za radno mesto direktno putem forme na web stranici Lesnina S;
 • Od agencija za zapošljavanje - na primer, ukoliko nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi predložila određeno lice kao potencijalnog kandidata;
 • Kroz javno dostupne izvore na internetu - na primer, ukoliko kandidat ima popunjen profesionalni profil na internetu (npr. na sajtu trenutnog poslodavca, profil na sajtu Infostud ili profile na profesionalnim društvenim mrežama kao što je LinkedIn); i
 • Putem pisane ili usmene preporuke - na primer, putem preporuke prethodnog zaposlenog/poslodavca ili od osobe koju je kandidat naveo kao referentnu osobu za kontaktiranje.

5. Unošenje/iznošenje podataka iz Republike Srbije

Lesnina S može saopštavati Podatke u sledećim zemljama:

 • Republika Srbija,
 • Republika Hrvatska
 • Republika Austrija
 • Republika Slovenija.

Imajući u vidu da su Republika Hrvatska i Republika Austrija države koje obezbeđuju

primereni nivo zaštite podataka o ličnosti u smislu člana 64 stav 2 Zakona, prenos

podataka se može vršiti bez prethodnog odobrenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (dalje: "Poverenik").

Lesnina S vrši saopštavanje iz prethodnog stava u cilju ispunjenja svrhe obrade

definisane u tački 2. ovog obaveštenja, odnosno kada je neophodno da se za kandidate organizuje zajednički intervju ili kada je potrebno da se ažurira interna baza podataka.

6. Mere zaštite podataka o ličnosti

Mere zaštite podataka o ličnosti: Društvo preduzima adekvatne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite i primenjuje neophodne mehanizme zaštite, kako bi obrada podataka bila u skladu sa Zakonom i radi sprečavanja zloupotreba podataka ili slučajnog, protivpravnog ili neovlašćenog pristupa, uništenja, gubitka, izmena, saopštavanja ili pribavljanja podataka.

Mere obuhvataju elektronsku i fizičku zaštitu prikupljenih podataka o kandidatima.

7. Prava koja pripadaju kandidatu u slučaju obrade

 • pravo na istinito i potpuno obaveštavanje o obradi njegovih podataka;
 • pravo da traži od Društva stavljanje na uvid podataka koji se na njega odnose, pravo da traži kopiju, ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka kao i prekid i privremenu obustavu obrade;
 • pravo na brisanje Podataka ako: svrha obrade nije jasno određena; je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu; je svrha obrade ostvarena, odnosno Podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; je način obrade nedozvoljen; Podatak spada u broj i vrstu Podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; je Podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim.
 • pravo na prigovor Društvu na obradu.

8. Pravo na pritužbu

Kandidat ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, email: office(kwfat)poverenik(kwfdot)rs, telefon: +381 11 3408 900) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.

9. Kontakt za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, kandidat se može obratiti Društvu na e-mail adresu:

dpo.lesnina(kwfat)zuniclaw(kwfdot)com

 

Da bi vam ponudili optimalno iskustvo pri kupovini, stavili na raspolaganje i poboljšali naše usluge, koristimo mi, Lesnina S d.o.o, kolačiće u kategorijama esencijalni, funkcionalni i marketing kolačići.

 

Ako kliknete na esencijalne i funkcionalne i ne sprovedete nikakva dalja podešavanja, onda upotrebljavamo samo te kolačiće. U podešavanjima imate mogućnost da individualno izaberete kolačiće i da više saznate o njima. Klikom na donje dugme saglasni ste sa svim kolačićima. Vašu saglasnost možete da opozovete u svakom trenutku. Više o kolačićima, kao i o prikupljanju istih, možete pogledati na ovom linku.

Prihvatam